Činnost svazu postižených civilizačními chorobami

v ČR ZO Mladá Boleslav

  • Zajišťujeme rekondiční pobyty pro kardiaky a diabetiky.
  • Spolupracujeme s Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje v Mladé Boleslavi při zajišťování počítačové gramotnosti a při informování našich členů v oblasti sociálně-právních poradenství.
  • Spolupracujeme na zpracování komunitního plánu sociálních služeb města Mladá Boleslav, který je spolufinancován EU.

 

   ZÁSADY  PRO KONÁNÍ  ZÁJEZDŮ  SE ZO SPCCH  MLADÁ  BOLESLAV

   1) Účastníky zájezdu se mohou stát výhradně členové organizace zdravotně postižených.

   2) Odevzdáním přiložené přihlášky s vyplněnými daty a zaplacením celé částky zájezdu se 

       stáváte jeho účastníkem.

   3) Zájezd se uskuteční v případě, že bude obsazen min. počtem 35 osob.

   4) Ceny zájezdů jsou kalkulovány v cenách platných na konci roku, kdy se nový celoroční

       program připravuje. Může se proto stát, že cena bude během roku upravována.

   5) Zájezdy se přihlašují a platí po předložení člen.legitimace a zaplacení člen.příspěvku.

   6) Nástupní místa všech zájezdů (pokud nebude nahlášeno jinak):

       Dům kultury a autobusová zastávka MHD Kaufland (Havlíčkova ul.), Ml. Boleslav     

   7) Každý z účastníků musí být na zájezdy (nejen zahraniční) připojištěn.

                                     Změna programu vyhrazena

 

     

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF