Aktuální akce Svazu postižených civilizačními chorobami

v ČR o.s ZO Mladá Boleslav.
-
Pouze pro členy SPCCH.
 

Objednání zájezdů je možné jen na základě členské legitimace.

Členský příspěvek pro rok 2018 byl stanoven ve výši 180 Kč. V letošním

roce se platí sjezdová známka ve výši 30 Kč

 Platba bude provedena po předložení členské legitimace a

 placení by mělo být uskutečněno vždy do konce 1. pololetí.

 Cena Programu akcí je ve výši 20 Kč Zvýšení ceny je na základě vyšších nákladů na výrobu.

 Účastníci jiných ZO SPCCH, budou při nákupu zájezdu platit v roce 2018 režijní známku

 v hodnotě 100 Kč

 Při platbě zájezdu bankovním převodem uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a

 zájezd jednotlivě, vč. termínu. 

č.ú. 43-7752140227/0100

Jako variabilní symbol použijte vaše telefonní číslo

 

Pro eurový účet IBAN: CZ5201000000437748070297

SWIFT: KOMBCZPP  Komerční banka a.s. Na Příkopě 33, čp.969, 114 07  Praha 1

 

Vzhledem k různým vyjednaným slevám, žádáme všechny naše členy, aby na všechny

naše akce nosili sebou nejen legitimaci ZTP, ale i legitimaci (žlutou) člena SPCCH.

 

Nevyzvednuté částky za neuskutečněné zájezdy v roce 2018 do 6.12.18

jsou považovány za dar organizaci SPCCH.

6.12.2018 bude v tomto roce naposled otevřená kancelář. V případě problému jsme

k dispozici na telefonu 731 829 235 Renata Dvořáčková

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


P L A V Á N Í   N A   Š T Ě P Á N C E

nabízíme plavání pro naše členy na základě předložení členské legitimace a to:

každý pátek od 13,00 do 14,30 hodin

v období 21.9. - 14.12.2018

kromě státního svátku 28.9.18

-------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF