Aktuální akce Svazu postižených civilizačními chorobami

v ČR o.s ZO Mladá Boleslav.
-
Pouze pro členy SPCCH.
 

Objednání zájezdů je možné jen na základě členské legitimace.

Členský příspěvek pro rok 2018 byl stanoven ve výši 180 Kč. V letošním

roce se platí sjezdová známka ve výši 30 Kč

 Platba bude provedena po předložení členské legitimace a

 placení by mělo být uskutečněno vždy do konce 1. pololetí.

 Cena Programu akcí je ve výši 20 Kč Zvýšení ceny je na základě vyšších nákladů na výrobu.

 Účastníci jiných ZO SPCCH, budou při nákupu zájezdu platit v roce 2018 režijní známku

 v hodnotě 100 Kč

 Při platbě zájezdu bankovním převodem uvádějte do zprávy pro příjemce jméno a

 zájezd jednotlivě, vč. termínu. 

č.ú. 43-7752140227/0100

Jako variabilní symbol použijte vaše telefonní číslo

 

Pro eurový účet IBAN: CZ5201000000437748070297

SWIFT: KOMBCZPP  Komerční banka a.s. Na Příkopě 33, čp.969, 114 07  Praha 1

 

Vzhledem k různým vyjednaným slevám, žádáme všechny naše členy, aby na všechny

naše akce nosili sebou nejen legitimaci ZTP, ale i legitimaci (žlutou) člena SPCCH.

 

Nevyzvednuté částky za neuskutečněné zájezdy v roce 2017 do 7.12.17

jsou považovány za dar organizaci SPCCH.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

                   Zájezd do Brna se koná dne 18.9.2018 - odjezd v 5,30 hod.   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Nový termín pro Tatry - Roháče 16.9.-21.9.18 program i cena jsou stejné

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                          O  Z  N  Á  M  E  N  Í

   Hledáme šikovné spolkupracovníky, kteří mohou svůj volný čas věnovat

  dobrovolné práci spolku SPCCH.

  Vzhledem k tomu, že vytváříme program pro naše členy, je třeba ovládat práci

  na PC, umět komunikovat s lidmi a mít organizační schopnosti.

  Předností pro tuto práci je dobrý zdravotní stav, přiměřený věk s výhledem 

  na delší spolupráci a v neposlední řadě bydliště v Mladé Boleslavi a blízkém okolí.

  V případě zájmu nám napište něco o sobě na adresu:   spcch-mb@volny.cz

________________________________________________________________________________

Plavba západním Středomořím v termínu 19.9.-30.9.2018

Tento zájezd se uskuteční s CK Dariny Píriové - Hokovce, email:info@park-hotel.sk

Doprava do Hokovců není v ceně, ale zařídíme Vám dopravu na místo, kde budete

moci přistoupit. Pokud se pro tento zájezd rozhodnete, další informace  Vám podá

pí Drahotová. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF