Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.

Základní organizace Mladá Boleslav


SPCCH v ČR z.s je neziskový zapsaný spolek, který v roce 2019 měl 780 členů v ZO Mladá Boleslav. Pro rok 2019 byla kancelář uzavřena 5.12.19

Veškerá činnost SPCCH v ČR z.s, ZO Mladá Boleslav je určena pouze pro členy organizace.

Sídlo SPCCH je v Sokolovně (vchod z Husovy ul.),Palackého 223, Mladá Boleslav,

Provozní doba každý čtvrtek 9 - 12 hod.  

V roce 2020 začínáme 6.2.20 a to 9,00-15,00 hod. prodejem členských příspěvků a vydáváním

Celoročního kalendáře akcí pro rok 2020

13.2.20 a dále každý čtvrtek  se budou objednávat zájezdy.

Prodloužená provozní doba 9,00 - 15,00 hod. bude do 27.2.19 vč.,

dále pak od 5.3.20 do konce roku 9,00 - 12,00 hod.

 

SLEDUJTE AKTUALNÍ AKCE! 
 

Stránky pro tisk Poslat známému Vytvořit z článku PDF