Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
Základní organizace Mladá Boleslav
 
C O V I D - pokyny k akcím!!!
 Vše na základě nařízení vlády. 
 

SPCCH v ČR z.s ZO Mladá Boleslav je neziskový zapsaný spolek.
Pro rok 2022 bude kancelář uzavřena 16.12.2022

Veškerá činnost SPCCH v ČR z.s, ZO Mladá Boleslav je určena pouze pro členy organizace.

Sídlo SPCCH je v Sokolovně (vchod z Husovy ul.),Palackého 223, Mladá Boleslav,

V roce 2022 začíname ve čtvrtek 17.2.2022 - provozní doba každý čtvrtek 9 - 15 hod. 

od 10.3.2022 je provozní doba každý čtvrtek 9 - 12 hod. 

Z M Ě N A  V Y H R A Z E NA  -  na základě vládních nařízení 

 

SLEDUJTE AKTUALNÍ AKCE! 

 
 

Čtěte dál... | 2250 dalších bajtů