Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
Základní organizace Mladá Boleslav
 
C O V I D - pokyny k akcím!!!
Nesmíte mít příznaky covidu. Před cestou je třeba antigenní test min. 72 hod. nebo 7 dní předem PCR test. Potvrzení o očkování, nebo 22 dnů po první dávce očkování. Možno doložit potvrzení o prodělání covidu před nanejvýš 180 dny. Nezapomeňte na respirátory. 
 
 S L O V E N S K O - v současné době
je možno cestovat jen
s certifikátem o očkování
 
 
SPCCH v ČR z.s je neziskový zapsaný spolek, který v roce 2020 měl 698 členů v ZO Mladá Boleslav. Pro rok 2020 byla kancelář uzavřena 3.12.20

Veškerá činnost SPCCH v ČR z.s, ZO Mladá Boleslav je určena pouze pro členy organizace.

Sídlo SPCCH je v Sokolovně (vchod z Husovy ul.),Palackého 223, Mladá Boleslav,

Provozní doba každý čtvrtek 9 - 12 hod.  

Poslední otevřená kancelář v letošním roce je 16.12.2022 do 10,30 hod.

Z M Ě N A  V Y H R A Z E NA  -  na základě vládních nařízení 

 

SLEDUJTE AKTUALNÍ AKCE! 
 

Čtěte dál... | 2969 dalších bajtů