Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
Základní organizace Mladá Boleslav
 
C O V I D - pokyny k akcím!!!
 Vše na základě nařízení vlády. 
 

SPCCH v ČR z.s ZO Mladá Boleslav je neziskový zapsaný spolek.

Veškerá činnost SPCCH v ČR z.s, ZO Mladá Boleslav je určena pouze pro členy organizace.

Sídlo SPCCH je v Sokolovně (vchod z Husovy ul.),Palackého 223, Mladá Boleslav,

V roce 2023 začíname ve čtvrtek 9.2.2023 - provozní doba každý čtvrtek 9 - 15 hod. 

od 9.3.2023 je provozní doba každý čtvrtek 9 - 12 hod. 

Z M Ě N A  V Y H R A Z E NA  -  na základě vládních nařízení 

Rádi přivítáme nové zájemce o členství

              v naší organizaci!! 

 

SLEDUJTE AKTUALNÍ AKCE! 

 

Čtěte dál... | 2451 dalších bajtů